Ritning över campingen…

campingen_ritning_690x710

 

Övrig info

Elanläggningen på campingen är hypermodern med 16 A anslutning där man själv kan slå till och från strömmen hemifrån via telefon eller internet.